Long tranh phụng đấu Long tranh phụng đấu

Song đế tranh bá

Phần thưởng
CÒN
0 ngày
0 tiếng
0 phút

Top Long Đế

Xếp hạng Xếp hạng Tên nhân vật Tên nhân vật Server Server Lực Chiến Lực Chiến
Xếp hạng Xếp hạng Tên nhân vật Tên nhân vật Server Server Lực Chiến Lực Chiến

Top Phụng Đế

Xếp hạng Xếp hạng Tên nhân vật Tên nhân vật Server Server Lực Chiến Lực Chiến
Xếp hạng Xếp hạng Tên nhân vật Tên nhân vật Server Server Lực Chiến Lực Chiến

Đua level nhận thẻ Scoin

Thẻ 20k Thẻ 20k Nhận quà Nhận quà
Thẻ 50k Thẻ 50k Nhận quà Nhận quà
Thẻ 1 Triệu Thẻ 1 Triệu Nhận quà Nhận quà
Thẻ 5 Triệu Thẻ 5 Triệu Nhận quà Nhận quà
Chơi ngay Chơi ngay Fanpage Fanpage Group Group Appstore Appstore Googleplay Googleplay Nạp thẻ Nạp thẻ Mua Scoin Mua Scoin
Đua top nhận tượng vàng long phụng 9999 Đua top nhận tượng vàng long phụng 9999 Đua level nhận 5 triệu Đua level nhận 5 triệu