#Game_ra_mắt_10H_ngày_06_05
‼ĐUA TOP LEVEL, NHẬN NGAY 5 CỦ‼
🗡 Thể lệ:
🕙 Thời gian sự kiện từ: 10H ngày 06/05 đến KHI HẾT THẺ SCOIN
↪️ Phạm vi áp dụng : Tất cả các server đc khai mở từ ngày 06/05 đến khi kết thúc sự kiện.
↪️Nội dung:
👉 Người chơi đạt mốc level 250 - 350: đăng nhập tại Link: http://lpd.vn/event sẽ nhận được các thẻ Scoin Voucher của game Long Phụng Đấu lên đến 50.000 VNĐ.
👉 Người chơi đạt mốc level 420 - 500: đăng nhập tại Link: http://lpd.vn/event sẽ nhận được các thẻ Scoin trị giá lên đến 5.000.000 VNĐ.
🗡 Chi tiết xem tại: http://lpd.vn/event
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'TneDu LONG 。D PHUNG DAU AppStore ooge ay ĐUA LEVEL Nhận thể Scoin Thẻ 20k Thẻ 50k Thẻ 1 Triệu Thẻ 5 Triệu Mốc 250 Ivl Mốc 350 Ivl S Mốc 420 Ivl Mốc 500 Ivl Nha Quà Nhận Quà Nhận Quà HTTP://LPD.VN/EVENT Nhận Quà'